Najsvätejšej Trojice

Pozývame vás na sv. omšu s gregoriánskym chorálom – spevmi zo slávnosti Najsvätejšej Trojice.

Dóm sv. Martina, Bratislava

4. júna 2023 o 9:00

Kontakt

Email: info@scholagloriadei-et-verbumdomini.com

© Schola Gloria Dei - homo vivens et Verbum Domini, 2023