História scholy

Schola Gloria Dei - homo vivens bola založená na jeseň 2003 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Programový názov Scholy pochádza od sv. Ireneja a výstižne vyjadruje zmysel jej činnosti: byť svedectvom Božej slávy skrze oživujúce Slovo. Schola od svojich počiatkov chápe spev na liturgii ako svoje poslanie: Gregoriánsky chorál je súčasť liturgického úkonu rímskeho rítu (SC 112-116). Schola sa zúčastňuje liturgií v  kostole jezuitov, františkánov, v dóme sv. Martina, v Hainburgu, vo Váci a v Regensburgu; pravidelne sa zúčastňuje festivalov v Bratislave a vo Váci. Schola rozvíja koncertnú činnosť v dóme sv. Martina v zmysle ohlasovania evanjelia krásou.

Ženská schola Verbum Domini vznikla v septembri 2012. Názov vyjadruje v jednoduchosti jej poslanie interpretovať Slovo v rétorike Gregoriánskeho chorálu. Pri spievaní na liturgii a pri tematických koncertoch sa dopĺňa s mužskou scholou Gloria Dei – homo vivens, a pri určitých príležitostiach vystupuje aj samostatne: napr. Medzinárodný festival Gregoriánskeho chorálu v Belgicku (Watou, 2014), liturgia vo farskom kostole v Rakúsku (Hainburg) a pod. Má bohatý repertoár z proprií a ordinárií. 

Kontakt

Email: info@scholagloriadei-et-verbumdomini.com

© Schola Gloria Dei - homo vivens et Verbum Domini, 2023