Mariánske vešepery v gregoriánskom choráli

Opátstvo Rádu premonštrátov v Jasove v spolupráci s odborom cirkevnej hudby Konzervatória v Bratislave Vás srdečne pozýva na MARIÁNSKE VEŠPERY v gregoriánskom choráli a v 15 organových versetoch Marcela Duprého (1920).

Chrám sv. Jána Krstiteľa v Jasove (Premonštrátsky kláštor)
Sobota 1. júl 2023, 17:30
Schola Gloria Dei – homo vivens, Schola Verbum Domini
študenti odboru cirkevnej hudby Konzervatória v Bratislave

Kontakt

Email: info@scholagloriadei-et-verbumdomini.com

© Schola Gloria Dei - homo vivens et Verbum Domini, 2023